• quinabigan.jpg

Welcome to Barangay Quinabigan Official Website!

 

 

BISYON

Sa pagsapit ng taong 2016 ang Barangay Quinabigan, Pinamalayan, Silangang Mindoro ay ganap nang isang maunlad na pamayanan na magkakaroon ng daungan ng mga malalaking sasakyang pandagat na magdadala ng mga produktong ikabubuhay ng mga naninirahan sa Barangay mga Livelihood Program. Maganda at malaking palaruan ng mga bata at kabataan, konkretong mga kalsada, malaki at konkretong paaralan at isang maliwanag at maaliwalas na barangay sa pagsapit ng gabi. May pagkakaisa at pagkakabuklod na pagsasama ng mga naninirahan sa Barangay upang maisakatuparang lahat ang mga minimithi na pangarap at programa ng barangay.

 

MISYON

Ang Barangay Quinabigan, Pinamalayan, Silangang Mindoro ay maging isang tahimik, malinis at maunlad na pamayanang naninirahan ang mga taong may kalusugan, kamalayan at pananampalataya na may makabago at kompletong proyekto sa barangay. May bukas na kakayahan, disiplinado, may takot sa Diyos at mamamayang maunlad at aktibong nakikilahok sa mga programa ng Barangay.

Login Form